×

Poruka

Cache cleaned (567.75KB)

O nama

o-nama

Doktorka Elvira Salihi je rođena u Prištini gdje je i završila osnovnu kao i srednju medicinsku školu. Diplomirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Prištini 2003. kao jedan od istaknutijih studenata. Radila je kao ljekar opšte prakse u centru porodične medicine Ljakurić u Prizrenu, tokom kojeg se povremeno terenski angažuje u ruralnim sredinama. Od 2008. do 2012. specijalizira kliničku biohemiju na Univerzitetu u Prištini, nakon čega dobija zaposlenje u biohemijskoj laboratoriji regionalne bolnice u Prizrenu. Od 2012. do 2014. pruža stručne usluge medicinskom institutu “Fati im“ sa sjedištem u Prištini.

Laborantkinja Nida Çürt je rođena u Prizrenu. Nakon osnovne škole i završene gimnazije upisuje profesionalnu školu na Trakiya Unverzitetu u Turskoj, gdje 2013. diplomira i stiče zvanje Viši laborantski tehničar. Do 2014. stiče praksu u biohemijskoj laboratoriji regionalne bolnice u Prizrenu.

Laborantkinja Binasa Zulji je rođena u Prizrenu, gdje i završava osnovnu i srednju medicinsku školu. Profesionalno usavršavanje nastavlja u Bosni i Hercegovini na Panevropskom univerzitetu Apeiron u Banjaluci, na kojem 2013. diplomira i stiče zvanje Medicinsko-laboratorijski inženjer. Stažiranje obavlja tokom 2013.-2014. u biohemijskoj laboratoriji regionalne bolnice u Prizrenu.